سوالات / راهنما

بونوس و هدیه سایت

بونوس جایزه اعتباری ویژه ای است که در شرایط و زمانهای گوناگون و یا دوره ای از طرف سایت به برخی کاربران اهدا میگردد.

این بونوس می‌تواند در بدو ورود و عضویت شما در سایت بت مجیک ، میزان کارکرد شما و یا تشویق کاربرانی که از طریق ووچر ، پرفکت مانی اقدام به شارژ حساب کاربری خود مینمایند باشد.

طبق قوانین و مقررات سایت بت مجیک ، هر کاربر تنها می‌تواند یک بونوس فعال داشته باشد و در زمان فعال بودن بونوس چنانچه کاربر شارژ مجددی داشته باشد بونوس جدید به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

پس از فعال شدن بونوس (بعداز شارژ حساب) مبلغ کل حساب کاربری شما قابل برداشت نخواهد بود تا زمانیکه با مجموع کل مبلغ واریزی و بونوس خود شرط بندی با ضریب حداقل تعیین شده ی سایت داشته باشید.

بونوس ارایه شده از سمت بت مجیک محدود به هر مشتری می‌باشد و در صورتیکه کاربری با استفاده از حساب های مختلف قصد سو استفاده از بونوس را داشته باشد ، سایت این حق را دارد که تمامی حساب های کاربری فرد متخلف را مسدود نماید.

بونوس فعال : 

در حال حاضر هیچ گونه بونوسی در سایت فعال نمیباشد .


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.